Gal Akoonkaaga

Soo Noqod wanaagsan, gal akoonkaaga si aad u sii wadato.

Horeba akoon u lahaa? Samay akoon cusub